Blog

İzmit matematik Özel ders – izmit özel ders matematik

İzmit Matematik Özel Ders eğitimde bireysel farklılıklar ilkesinden bahsediyoruz. Bu ilke son derece belirleyici özellikler taşımakta. Bu bireysel farklılıkların eğitim modellerinde dikkate alınma düzeyiyle başarının doğru orantılı olduğunu tespit ettik.
İzmit Matematik Özel Ders okullardaki eğitimde öğrenciler arasında oluşan bu seviye farkları bizi yeni hamleler geliştirmeye itti. Her öğrencinin birbirinden farklı olduğu ve bu noktada da farklı eğitim modellerine hatta eğitimcilere ihtiyaç duyduğunu farketmemizi sağladı. Biz de ilimiz çapında daha önce bu çapta denenmemiş bir yapılanmaya gittik. İnsanlarımız henüz bu uygulamanın geçerliliğine ilişkin şüphelerini terkedebilmiş değiller. İlk zamanlarda da güven sorunu yaşıyorlardı. Ancak ortaya çıkan neticeler görüldükçe bu şüpheler de kaybolmaya başladı.
İzmit Matematik Özel Ders matematik dersi en ciddi anlamda maddi kaynak ayırılan derslerden biri. Çeşitli fikirler ve öneriler üzerine aileler çocuklarına özel ders aldırıyorlar. Kısmen mesafe de kaydediyorlar. Ancak bu öğrenmeler kalıcılığa ulaşmaktan uzak kalıyor. Çünkü bilgiler öğrencilerin zihinleriyle uyumlu şemalar halinde aktarılmadı. İşte bizi diğer özel ders verenlerden ayıran en önemli fark da bu.

İzmit matematik özel ders

İzmit Matematik Özel Dershane özel dersin mahiyeti son derece çeşitlilik arzeder. Birkaç alana yönelik hedefler var. Hepsine uygun çalışmalar yapılmalıdır.
İzmit Matematik Özel Ders öğrencilerimiz kendilerini yazılılardan yüksek almak için uğraşırken son sınıfta YGS ve LYS sınavlarına hazırlanırken buluyor. Hedefler farklılaşıyor. Öyleyse hedeflere uygun programlar yapılandırılmalı. Biz de programlarımızı bu ilke doğrultusunda oluşturuyoruz. Hem hedefe göre hem de öğrenciye göre. Hal böyle olunca da öğrencilerimiz öğrendiklerini kolayca anlamlandırıyorlar. Yaptıkları işe ilişkin yargıları olumdelu yönde şekilleniyor.
İzmit Matematik Özel Ders rslerimizi butik sınıflarımızda yapıyoruz. Butik sınıflarda yapılan grup çalışmaları ve soru çözümü etkinliklerine ayrı ayrı zamanlar ayırıyoruz.
İzmit Matematik Özel Ders konu çalışmaları ve soru çözümlerini kompakt olarak yürütmek gerekiyor. Çünkü matematik uygulamaya dönük bir ders ve aktif olarak her ayrıntı yaşanmak zorunda.

Continue Reading

izmit fizik özel ders evi – kocaeli fizik özel ders

izmit fizik özel ders evi fiziksiz bir dünya tasavvur edilemez ve edilmemelidir de. Böyle birşey hem mümkün değildir hem de bedeli ödenemeyecek kadar büyük bir yanılgıdır.
izmit fizik özel ders evi  olayı sadece akademik başarıyla ya da üniversite sınavlarındaki başarıya endekslememek gerekir. Fizik hayattır. Herşey matematiksel sistemler üzerine bina edilmiştir.
izmit fizik özel ders evi bu farkındalık; süreci doğru yapılandırmanın anahtarıdır. Bu anlayışı öğrenciye yerleştirdiğinizde sonuç almanız kolaylaşıyor. Öğrenci önce yaptığı işin kendisi için gerekli olduğuna inanmak zorundadır.
izmit fizik özel ders evi  iş burada bitmiyor elbette. Öğrencilerin fiziğe dair tutumları da bu derse olan bakışlarını şekillendiriyor. Biz eğitimciler bu alana duyuşsal davranışlar deriz.

izmit fizik özel ders evi

kocaeli özel ders evi bu konunun eğitim anlayışında edineceği yer son derece önemlidir. Fakat bunun dışarıda tutulduğunu ve ihmal edildiğini görüyoruz.
kocaeli özel ders öğrencimiz ilköğretime başladı diyelim. Öğrencimiz bu dönemde henüz üzerine hiç yazı yazılmamış bir kağıttır. Madenden ilk kez çıkarılmış bir cevherdir. Ham meyvedir bu dönemde.
kocaeli fizik özel ders peki hiç yazı yazılmamış bir kağıdı rastgele karalamaya başladınız. Geleceğe ilişkin öngörüler oluşturuyorsunuz.
fizik özel ders Bu yazıların ilk yazıldığı zamanlar o kadar önemlidir ki. Öğrenciyi hayatı boyunca etkileyecek. Belki silinmesi de hiçbir zaman mümkün olmayacak.
fizik özel ders evi meyvenin olgunlaşması iyi güneş almasına ve toprak bakımının iyi yapılmasına bağlıdır. Bu süreç başlangıçtan itibaren iyi dizayn edilmelidir.

Continue Reading

izmit lise özel ders – kocaeli lise özel ders

izmit lise özel ders derslerimizin yapılacağı gün ve saatler öğrencilerimize göre belirleniyor. Mezun ve 12. sınıf gruplarımız ile TEOG ve 8. sınıf gruplarımız için uyguladığımız programlar farklı. Okula takviye eğitimi mahiyetindeki çalışmalarımız için farklı programlar geliştiriyoruz.
izmit lise özel ders zira YGS, LYS ve TEOG sınavlarına ilişkin çalışmalar ayrı bir planlama alanına tekamül eder. Burada işin içine hakim soru tarzları ve sınav formatı girer.
izmit lise özel ders dolayısıyla bizler de programlarımızı bu sınav soru formatları üzerine kurarız. Çıkmış sorular çözülür. Öğrenciler sınava ilişkin durumlarla yüzleştirilir.
izmit lise özel ders okula takviye mahiyetindeki çalışmalarımızda ise işler daha farklıdır. Öğrenciye okul öğrenmeleriyle birebir eğitim çalışmalarındaki öğrenmeleri arasında bağ kurma imkanı sağlanır.

izmit lise özel ders

kocaeli Özel Ders öğrenciler okuldaki öğrenmelerini bizimle birlikte tekrar ederler. Ondan sonra evde bireysel çalışmalarını yaparlar. Böylece konular bir çimento gibi birbirine bağlanmış olur. öğrenciler bizlere şu gün sınavları olduğunu söylerler. O gün herşeyin sınava endeksleneceği gün olur.
Kocaeli Özel Ders şunu da belirtmekte yarar görüyoruz; öğretmenlerimiz deneyimli ve alan bilgileri son derece yüksek uzman personellerdir. Eğer öyle olmasaydı sınavlara yönelik çalışmalar bu denli başarılı olmazdı. Çıkabilecek her türlü soru kalıbına ilişkin özel çalışmalar yaptırılır. Öğrenciye mini bir quiz uygulanır. Çıkmış sınav soruları üzerine uzun uzun çalışmalar yapılır. Öğrencilerimiz sınavlarından yüksek not alırlar ve bu dönemi huzur içinde atlatmış olurlar. Okul not ortalamalarının yüksek olması onlara YGS sınavında da artı getiri olarak dönüyor.
Kocaeli Özel Ders süreç doğru şekilde analiz edildiğinde sonuçlar kendiliğinden ortaya çıkıyor. Bu yüzden biz sebeplerle ilgileniyoruz. Sonuçları ortaya çıkaran sebeplerdir. Sebepleri değiştirmeden sonuçlar değiştirilmez.

Continue Reading

Kocaeli matematik ders evi – kocaeli özel ders – izmit matematik dersi

Kocaeli matematik ders evi genelde sonuçlar eleştirilip sebepler ıskalanıyor. İşte eğitimde planlanan hedeflere ulaşılmasının önündeki en büyük engel de bu.
Kocaeli matematik ders evi öğrenciler istedikleri notları alamıyorlar. İstedikleri başarı düzeyini yakalayamıyorlar. Kim başarısız olmak ister ki? Buna hayır diyecek var mıdır? Sorun isteyip istememekte değil.
Kocaeli matematik ders evi sorun başarılı olmak için neler yapılması gerektiğinin bilinip bilinmemesiyle ilgili. Çoğu öğrencimiz de bu kon

uda sıkıntı yaşıyor.
Kocaeli matematik dershane aslında sorunları dersleri kendileri anlayacağı şekilde anlatan kimsenin çıkmamış olması. İhtiyaçları olan yöntemi kimse kullanmıyor. Yapılabilecek olanlar denenmeden öğrenciyi başarısız olarak nitelemek en kolayıdır.
Kocaeli Matematik Özel Ders ondan sonra öğrencileri çalışkan; tembel şeklinde kategorilendirmek kolay oluyor. Eğitime özü itibariyle aykırı olan bu uygulamayı biz kökünden reddediyoruz.

Kocaeli matematik ders evi

Kocaeli Matematik Özel Ders biz yola her öğrencinin anladığı dilden konuşulduğunda başarılı olabileceği gerçeğinden hareket ederek çıktık. Birebir eğitim modelini eğitim anlayışımızın merkezine yerleştirdik.
İzmit Matematik Özel Ders öğrencilerimizin bizi tercih edişinin altında yatan nedenler yalnızca onlara matematiği sevdirmemizle sınırlı değil elbette. Burada çok farklı bir iletişim ve ilişki var.
İzmit Matematik Özel Ders biz öğrencilerimizle bir aile oluruz. Onları bağrımıza basarız. Onlar bizim herşeyimiz. Bu birliktelik maddi kaygıyla yakalanabilecek bir olgu değildir.

Continue Reading

izmit matematik ders evi – kocaeli matematik ders evi

izmit matematik ders evi

izmit matematik ders evi eğitim son derece ciddi bir iştir. En başından itibaren ortaya çıkan uygulamalar silsile halinde ilerler. Diğer alanlara da sirayet eder.

izmit matematik ders evi ülkemizde eğitim sistemi her zaman tartışılan bir numaralı konulardan biri olmuştur. Benimsenmesi gereken uygulamalara ilişkin farklı görüşler ortaya atılmıştır ve atılmaktadır.
izmit matematik ders evi bu uygulamaların öğrencilere uygunluğu noktası genelde öncelikler arasında pek yer almamaktadır. Bu durumun ortaya çıkardığı sonuçlar da ne yazık ki pek iç açıcı olmamaktadır.
izmit matematik etüt eğitimde istenen sonuçların alınamamasının nedenleri analiz edilirken akıllarda tutulması gereken birkaç nokta vardır. Bunların başında eğitimin yalnızca verilen bir şey olmadığıdır.

izmit matematik ders evi tek taraflı yürüyen bir işlemler girdisi değildir. Bu işlem çift yönlüdür. Kaynak ve alıcı arasındaki ilişki ve iletişimler bütünüdür.

Kocaeli Matematik Özel Ders hedeflere ulaşılması bu ilişki ve etkileşimin ne derece sağlandığıyla doğru orantılıdır. Bu hedefler zamandan zamana değişebilir. Hedef ne olursa olsun sistematik de hep aynıdır aslında. Yani hedefe uygun atılımlar yapmak.

izmit matematik ders evi

Kocaeli Matematik Özel Ders öğrencilerimiz için her zaman en iyisini istedik. En iyisine layık olduklarını düşündük. İyi ama onlara bu en iyiyi nasıl sağlayacaktık?
Kocaeli Matematik Özel Ders işte bu düşünce bizi yukarıda değindiğimiz konularla ilgili uzun uzun kafa patlatmaya itti. Vardığımız sonuç biryerlerde yanlışlık olduğuydu. Ancak bu yanlışlık neredeydi? Öğrenciler genelde sözel derslerdeki sistematiği kavramakta zorlanmıyorlar. Ancak sayısal disiplinlerde işler büsbütün farkılaşıyor.
Kocaeli Matematik Özel Ders sayılarla uğraşmanın; formülleri bilmenin ne işlerine yarayacaklarına ilişkin doyurucu cevaplar arıyor öğrenciler. Bu cevaplar yanıtsız kaldığında öğrenmeye yönelik motivasyon da olumsuz etkileniyor.

Continue Reading

İZMİT FİZİK ÖZEL DERS

İZMİT FİZİK ÖZEL DERS

İzmit Fizik Özel Ders etkili ders çalışma stratejisi öğrenmek için gereklidir. Bu konuda zaten hemfikiriz. Ancak bu tek faktör değildir. Buna odaklandığınızda gerekli diğer değişkenleri gözden kaçırırsınız. Dolayısıyla bizler eğitime ait bütün süreçleri etkili şekilde yapılandırmalıyız. Ancak planlanan hedefleri bu şekilde yakalayabiliriz. Her bir öğrencinin başarıyı yakalayabileceği noktasından hareketle öğrencileri bireysel farklılıklarına hitap eden yepyeni eğitim modelleriyle buluşturuyoruz.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

İzmit Fizik Özel Ders bundan asla taviz vermeyeceğiz. Öğrencilerimizle yakaladığımız birliktelik kolayca oluşmadı. Başlangıçta bize ilişkin kuşkularla geldiler buraya. Ancak onlarla yaptığımız birkaç ders ve üstlendiğimiz misyona ilişkin yaptığımız atılımlar kuşkularını silmeye yetti.

İzmit Fizik Özel Ders

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Aynı şüphelere sizler de sahip olabilirsiniz. Bizle bu şüpheleri elimine edebilmeniz için sizleri başlangıçta ücretsiz tanıtım derslerine sokacağız. Zaten bu derslere girip de kayıt yaptırmaktan vazgeçen kimseye rastlamadık şimdiye kadar.

İzmit Fizik Özel Ders çünkü burada eğitim gerçekten sıradışı yöntemlerle veriliyor. Öğrencilerimiz bunu bizimle girdiği ilk dersten itibaren farkedecekler. Burada kendilerini özgür hissediyorlar. Kendilerini özgürce ifade edebiliyorlar. Asla yargılanma korkusu taşımadan eksiklerini dışavurabiliyorlar. Hatalar ve eksikler görülmezse doğruyu nasıl kuracağız? Yanlışı süpürmeden doğruyu nasıl inşa edeceğiz?

İzmit Fizik Özel Ders fen bilimleri sorunlara çözüm üretme gereksiniminden doğmuştur. Bu işleyişe uygun bir hareket planı belirlememiz gerekmektedir. Ezberlemek doğru bir yöntem değil. Kaldı ki ezberlemek öğrenmek değildir. Fen bilimlerinin doğasına da aykırıdır.

İzmit Fizik Özel Ders

Bizler ilkeleri ve formülleri kazandırırız. Karşımıza çıkan problem alanlarına bu ilke ve formülleri uygulama yollarını gösteririz.  Eğitim sürecindeki değerlendirme çalışmaları da öğrencileri bu becerileri ne kadar kazandığına ilişkin sınayacaktır.

İzmit Fizik Özel Ders öğrencileri fiziğe dair bütün sıkıntılarından kurtaracak. Bundan emin olabilirler. Derslere ilişkin duyuşsal alanı düzenlediğinizde bilişsel performansı da elde etmeye başlarsınız. Öğrencilerin derslere ilişkin değer ve tutumlarını ifade eden bir yaklaşımdır bu.

Eğitimde pek dikkate alınmadığını gözlemliyoruz. Oysa ki bu alan o kadar önemlidir ki; daha önce önemsenmediği için bugün seviye bakımında bu kadar büyük uçurumlar oluşuyor. Ancak biz bunları kapatacak ve öğrencileri gelmeleri gereken seviyeye getireceğiz.

 

İZMİT MATEMATİK ÖZEL DERS

İZMİT MATEMATİK ÖZEL DERS

İzmit Matematik Özel Ders matematik dersi mantıksal düşünce ilkelerini sayısal ifadelerle harmanlar. Analitik ve çok boyutlu düşünebilme yeteneklerini geliştirir. Sorunlara çözümler üretebilme ve farklı pencerelerden bakabilme becerisi kazandırır. Hayatla matematiğin bağlantısını kesme şansımız yoktur.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Bu durumda öğrencilerin benimsemesi gereken ilke de matematik dersine çalışırken bu ilkeye uygun hareket etmeleridir. Bu farkındalık matematiğe ilişkin yargılarımızı doğru şekilde düzenleyecektir.

İzmit Matematik Özel Ders her öğrenci matematikten başarılı olabilir. Korku kaynağına dönüşmüş olmasının aksine her öğrenci bu dersi yapabilir. Ancak bu dersi etkili şekilde sunabilmek için özel bir yetkinlik gerekmektedir. Bu yetkinlik sadece alan bilgisinin çok iyi olması değildir.

İzmit Matematik Özel Ders

Bu alan bilgisini farklı hazırbulunuşluk düzeylerine uygun şekilde sunabilmek de gerekir. Bu iki şartı bir arada sağlayan öğretmenlerle çalışıyoruz. Çünkü biz yalnızca matematik öğretmiyoruz. Bilginin kalıcılığa ulaşmasını sağlıyoruz. Yıkılmaz piramitler inşa ediyoruz.

İzmit Matematik Özel Ders sizler için en iyisini istiyoruz. En iyisine layık olduğunuzu düşünüyoruz. Bugüne kadar farklılaşmalardan uzak kaldınız. Okuldaki eğitimler belirli bir müfredatı takip etme felsefesine dayanıyor. Kalabalık mevcutlu sınıflar da her öğrenciye uygun birebir eğitim yapılmasına çoğu zaman olanak vermiyor.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Bu sorunlar matematik dersinin öğrenilmesinde bir engel olarak karşımızda duruyor. Bu faktörleri kontrol altında tuttuğumuzda herşeyin değişeceğini sizler de göreceksiniz. Yeter ki sorumluluğun size düşen kısmını layıkıyla yerine getirin. Matematik dersini bir sorun olarak algılamayın. Bu dersle aranızı düzelterek birçok sorunu ortadan kaldırmış olacaksınız.

İzmit Matematik Özel Ders öğretmenlerimiz matematik dersiyle ilgili sorunu olan öğrencilerimizle özel olarak ilgilenmeye hazırlar. Onların bu derse ilişkin yaşayabilecekleri sorunların da farkındalar. Biz sorunun kendisinden çok onun kaynağıyla ilgileniriz. Sorunun kaynağını ortadan kaldırmak en rasyonel çözüm olacaktır.

İletişim için 0262 321 07 08 ve 0532 466 01 05

Her bir öğrenci hem okuldaki notlarını yükseltebilecek hem de üniversite sınavları için erkenden hazırlık sürecine girmiş olacak. Hem ilk hem de ortaöğretime yönelik her bütçeye uygun özel ders hizmetlerimiz mevcuttur. Henüz birebir eğitime ilişkin şüphelerini elimine edememiş olanlar olabilir. Onların şüphelerinden kurtulmalarını sağlamak için ücretsiz tanıtım derslerimize alıyoruz. Zaten öğrencilerimizin aradıkları kaliteyi bulduklarını anlamaları uzun sürmüyor.

İzmit Matematik Özel Ders

Continue Reading

KOCAELİ ÖZEL DERS

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders başarı şans işi değildir. Başarı bir sonuçtur. Sonuçlara kutsiyet atffedilmez. Ancak sonuç isteniyorsa süreçler iyi dizayn edilmek zorundadır. Bu doğal bir gerekliliktir. Dolayısıyla bizler de öğrencileri sonuca götürecek olan süreci tüm aşamalarıyla planlıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları her branşa ait ders alanlarına yönelik birebir eğitim vermekteyiz.

İletişim için : 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

Kocaeli Özel Ders sizler için en optimum koşulları sınadık. Neden bizleri tercih etmeniz gerektiğine ilişkin görüşlerinizi değiştirmeye çalışmıyoruz. Yalnızca sizlere yardımcı olacak insanları seçmenizle ilgili elinizde sağlam kriterler olmasını istiyoruz. Bu konu çok önemlidir. Çünkü beklenen etkiyi göremediği zaman hayal kırıklıkları baş gösteriyor. Emek vermek ciddi bir iştir. Ona bir emanet bilinciyle yaklaşılmalıdır.

İletişim için : 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders öğrencilerin her yanı sonuç odaklı eğitim sisteminin açtığı yaralarla dolu. Kuşkusuz bu sistemi ortaya çıkaran sebeplerin tartışılmasının yeri burası değil. Ancak öğrencilerimizi gerekli sonuçları ortaya koyacak seviyeye getirebiliriz. Bunun için buradayız. Her ihtiyaç alanına ve seviyeye uygun birebir eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz bundan ziyadesiyle memnun kalacak. Öğrendiklerini kısa sürede performansa çevirebilecekler.

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders eğitime yepyeni bir soluk geliyor. Çünkü bizler kendimizi sınırlamıyoruz. Bizimle çalışacak olan öğrencilere de sınır koymuyoruz. Onlara zihinlerini bağlayan zincirleri kırma fırsatı veriyoruz. Onları bu zincirlerden azat etmek başarı düzeylerini yukarı çektiği gibi ders çalışma motivasyonlarını da arttıracak.

Kocaeli Özel Ders öğrencilerimiz haftanın istedikleri herhangi bir günü gelip onlara özgü programlardan faydalanabilirler. Dersler öğrencilerin maksimum verimi alabileceği saatlere dağıtılır. Böylece öğrencilerimize bireysel çalışmalar için ayıracakları zaman kendilerine kalır. Okul eğitimi; birebir eğitim ve bireysel çalışmaların hepsi bir koordinasyon ve eşgüdüm halinde kalır.

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders öğrencilerimizi eksikleri varsa onları gidermeye yönelik çalışmalara tabi tutuyoruz. Derslerimiz bir öğrenci öğretmen ilişkisinden çok bir aile havasında geçiyor. Bu da öğrencilerimizin genel uyarılmışlık ve motivasyon düzeyine olumlu etki yapıyor. 6 kişiden oluşan butik sınıflarımızda öğrenmeye ket vuracak bütün faktörler kontrol altında.

İletişim için : 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

Continue Reading

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders başarı şans işi değildir. Başarı bir sonuçtur. Sonuçlara kutsiyet atffedilmez. Ancak sonuç isteniyorsa süreçler iyi dizayn edilmek zorundadır. Bu doğal bir gerekliliktir. Dolayısıyla bizler de öğrencileri sonuca götürecek olan süreci tüm aşamalarıyla planlıyoruz. Öğrencilerin ihtiyaç duydukları her branşa ait ders alanlarına yönelik birebir eğitim vermekteyiz.

İletişim için : 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

Kocaeli Özel Ders sizler için en optimum koşulları sınadık. Neden bizleri tercih etmeniz gerektiğine ilişkin görüşlerinizi değiştirmeye çalışmıyoruz. Yalnızca sizlere yardımcı olacak insanları seçmenizle ilgili elinizde sağlam kriterler olmasını istiyoruz. Bu konu çok önemlidir. Çünkü beklenen etkiyi göremediği zaman hayal kırıklıkları baş gösteriyor. Emek vermek ciddi bir iştir. Ona bir emanet bilinciyle yaklaşılmalıdır.

İletişim için : 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

Kocaeli Özel Ders öğrencilerin her yanı sonuç odaklı eğitim sisteminin açtığı yaralarla dolu. Kuşkusuz bu sistemi ortaya çıkaran sebeplerin tartışılmasının yeri burası değil. Ancak öğrencilerimizi gerekli sonuçları ortaya koyacak seviyeye getirebiliriz. Bunun için buradayız. Her ihtiyaç alanına ve seviyeye uygun birebir eğitim veriyoruz. Öğrencilerimiz bundan ziyadesiyle memnun kalacak. Öğrendiklerini kısa sürede performansa çevirebilecekler.

KOCAELİ ÖZEL DERS

 

Kocaeli Özel Ders eğitime yepyeni bir soluk geliyor. Çünkü bizler kendimizi sınırlamıyoruz. Bizimle çalışacak olan öğrencilere de sınır koymuyoruz. Onlara zihinlerini bağlayan zincirleri kırma fırsatı veriyoruz. Onları bu zincirlerden azat etmek başarı düzeylerini yukarı çektiği gibi ders çalışma motivasyonlarını da arttıracak.

Kocaeli Özel Ders öğrencilerimiz haftanın istedikleri herhangi bir günü gelip onlara özgü programlardan faydalanabilirler. Dersler öğrencilerin maksimum verimi alabileceği saatlere dağıtılır. Böylece öğrencilerimize bireysel çalışmalar için ayıracakları zaman kendilerine kalır. Okul eğitimi; birebir eğitim ve bireysel çalışmaların hepsi bir koordinasyon ve eşgüdüm halinde kalır.

KOCAELİ ÖZEL DERS

Kocaeli Özel Ders öğrencilerimizi eksikleri varsa onları gidermeye yönelik çalışmalara tabi tutuyoruz. Derslerimiz bir öğrenci öğretmen ilişkisinden çok bir aile havasında geçiyor. Bu da öğrencilerimizin genel uyarılmışlık ve motivasyon düzeyine olumlu etki yapıyor. 6 kişiden oluşan butik sınıflarımızda öğrenmeye ket vuracak bütün faktörler kontrol altında.

Continue Reading

İzmit Özel Ders YGS Kursu

İzmit Özel Ders YGS Kursuİzmit Özel Ders YGS Kursu il çapında benimsediği eğitim anlayışı ve vizyonla alanında öncü kurumlardan biridir. YGS sınavı kapsamında yer alan bütün dersler öğrencilere bireyselleştirilmiş; öğretim metotlarıyla ve aktif öğrenme modeliyle sunulmaktadır. Bu şekilde hazırlık süreçleri çok daha verimli geçmektedir. Zaten daha önceki başarı grafiğimiz de bunu kanıtlamaktadır. iletişim 0532 466 01 05 0262 321 07 08

İzmit Özel Ders YGS Kursu Kocaeli

İzmit Özel Ders YGS Kursu neden özel ders almalıyız peki? İşte sorulması gereken soru bu? Kalabalık sınıflarda yapılan eğitim daha mı verimlidir yoksa özel ders mi hedeflere daha iyi ulaştırır? Bu sorulara verilecek cevaplar taşları yerli yerine koyduktan sonra netleşecektir.

iletişim 0532 466 01 05 0262 321 07 08

İzmit Özel Ders YGS Kursu öğrencilerimiz son sınıftalar ya da mezun oldular. Kendilerine bir hedef tayin ettiler ve ömürlerinin bir yılını o hedeflere ulaşmak için gerekli bütün çabayı sarfetmeye vakfettiler. Ancak bazı öğrencilerin okuldaki altyapıları zayıftı. Bazı yanlış tercihler yaptılar ya da lisede aldıkları eğitim onlara uygun düşmedi. Öğretmenleriyle iyi geçinemediler.

Bu nedenle de yıldızları o dersle bir türlü barışmadı. Not ortalamaları yüksek gelmedi ve tercihlere eklenecek olan puanları sıralamadaki yerlerini olumsuz etkiledi.

Geçmişte yaşadıkları olumsuz tecrübeler hayatları boyunca peşlerinden gelmek zorunda mı, bu öğrenciler gerekli dersleri çıkararak yeni bir sayfa açmaya karar veremez mi diye herkese sorarız.

İzmit Özel Ders YGS Kursu işte biz eğitim hayatlarında yepyeni beyaz bir sayfa açmak isteyenlerin, açtıkları bu yeni sayfaya ömürleri boyunca hiç silinmesini istemeyecekleri bir başarı öyküsü yazmalarını sağlamak istiyoruz. Eğitim bir gelecek inşasıdır. Gelecek gençlerdir.

Onların emekleri bu kadar kolay harcanamaz. Hepsinin bireysel farklılıklarının dikkate alındığı programlarla sınavlara hazırlanmaya, kendi yatkın oldukları öğretim modellerini benimseyen öğretmenlerden yardım almaya hakları vardır.

İzmit Özel Ders YGS Kursu yola bu parolayla çıktık. Şimdi işe koyulma vaktidir. Gelin ve sizi hedeflerinize ulaştıracak yola taşları döşemeye başlayalım. Programlarınızı öğretmenlerinizle birlikte oluşturabilir, tamamen size özgü bir ders işlenişiyle YGS sınavına hazırlanmanın mutluluğu içerisinde hedeflerinize yol alabilirsiniz.

iletişim 0532 466 01 05 0262 321 07 08

Continue Reading