Edebiyat Özel Ders

HomeEdebiyat Özel Ders

Edebiyat Özel Ders edebiyat duygu düşüncelerin, kendine özgü sanatsal bir dil kullanılarak; muhataba sözlü ya da yazıl olarak aktarma sanatı olarak tanımlanabilir.Edebiyat dersini de güzel Türkçe’mizin zenginliklerini; ömrünü onu geliştirmeye vakfetmiş insanlarımızın hayatlarını, eserlerini incelemek olarak algılamamız daha doğru ve yerinde olacaktır.

iletişim: 0532 466 01 05 / 0262 321 07 08 – Edebiyat Özel Ders

Edebiyat Özel Ders edebiyat dersi konuları islamiyat öncesi türk edebiyatı, islamiyat sonrası türk edebiyatı; halk edebiyatı, divan edebiyatı, tanzimat dönemi türk edebiyatı ve cumhuriyet dönemi türk edebiyatı şeklinde dönem dönem ölçeklendirilmiştir.Her dönem belirli özellikleriyle diğerlerinden ayrılır ve kendi içerisinde kapalı bir yapı arzeder. Aruz vezni, hece ölçüsüne dikkat edilip edilmediği; yalın bir dil kullanılıp kullanılmadığı gibi özellikler edebiyat dönemine ait çalışmaların ve eserlerin Türk edebiyatındaki yerini tayin eden özelliklerdir.

izmit özel ders

izmit özel ders

Edebiyat Özel Ders bu ders ilgilisine son derece zevkli gelebilirken, olumsuz tutum geliştirenlere angarya gibi görünebilir.Buna büyük ölçüde bu derse karşı geliştirilen tutumlar sebep olmaktadır.

Bu dersin öğretilmesinde tercih edilecek yöntem burada son derece kritik bir rol oynayacaktır.Bu dersi ya sevdirecek ya da ruh darlayıcı bir kimliğe büründürecektir.

Edebiyat Özel Ders ezbere dayalı yönleri ağır bassa da, verilen bir dörtlüğün çeşitli yapısal özelliklerine bakılarak hangi edebi döneme ait olduğunun saptanması; kullanılan dilin sanatlı ya da süslü olup olmadığı gibi özelliklerinden faydalanılarak ait olduğu dönemin ya da akımın belirlenmesi daha üst düzey bilişsel beceriler gerektirir.

Bu nedenle bu ders öğrenilirken her beceriyi ölçecek türden sorulardan teşekkül kaynakları tercih etmek; ve bunları öğretmenlerimiz rehberliğinde çözmek oluşması muhtemel birçok sorunu daha büyümeden çözecektir.

Konu bütünlüğünün bozulmadan, konu sıralamasına riayet edilerek çalışması altyapıyı düzgün bir şekilde kurmanızı sağlayacaktır.

Edebiyat Özel Ders hizmetleri kapsamında öğrencilerimiz okula yardımcı birebir özel ders şeklinde eğitim alabilmekte; proje ve performans ödevleri konusunda yardım alabilmekte; sınavlara yardımcı programlarımızdan faydalanabilmektedirler.

Ayrıca YGS ve LYS sınavlarına yönelik destekleyici çalışmalar da sizlere sunacağımız programlar arasındadır. Öğretmenlerimiz edebiyat dersini sizler için bir sorun olmaktan çıkaracak; eğer bu derse karşı geliştirdiğiniz olumsuz değer ve tutumlar varsa bunları ihtiyaç ve beklentilerinize uygun sunumlarla destekleyerek kırmanıza yardımcı olacaktır. Size uygun edebiyat ders programlarından birini seçerek, şimdiden sağlam temeller atmaya başlayabilirsiniz.

iletişim 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08