Blog

HomeGenelİzmit matematik Özel ders – izmit özel ders matematik

İzmit matematik Özel ders – izmit özel ders matematik

İzmit Matematik Özel Ders eğitimde bireysel farklılıklar ilkesinden bahsediyoruz. Bu ilke son derece belirleyici özellikler taşımakta. Bu bireysel farklılıkların eğitim modellerinde dikkate alınma düzeyiyle başarının doğru orantılı olduğunu tespit ettik.
İzmit Matematik Özel Ders okullardaki eğitimde öğrenciler arasında oluşan bu seviye farkları bizi yeni hamleler geliştirmeye itti. Her öğrencinin birbirinden farklı olduğu ve bu noktada da farklı eğitim modellerine hatta eğitimcilere ihtiyaç duyduğunu farketmemizi sağladı. Biz de ilimiz çapında daha önce bu çapta denenmemiş bir yapılanmaya gittik. İnsanlarımız henüz bu uygulamanın geçerliliğine ilişkin şüphelerini terkedebilmiş değiller. İlk zamanlarda da güven sorunu yaşıyorlardı. Ancak ortaya çıkan neticeler görüldükçe bu şüpheler de kaybolmaya başladı.
İzmit Matematik Özel Ders matematik dersi en ciddi anlamda maddi kaynak ayırılan derslerden biri. Çeşitli fikirler ve öneriler üzerine aileler çocuklarına özel ders aldırıyorlar. Kısmen mesafe de kaydediyorlar. Ancak bu öğrenmeler kalıcılığa ulaşmaktan uzak kalıyor. Çünkü bilgiler öğrencilerin zihinleriyle uyumlu şemalar halinde aktarılmadı. İşte bizi diğer özel ders verenlerden ayıran en önemli fark da bu.

İzmit matematik özel ders

İzmit Matematik Özel Dershane özel dersin mahiyeti son derece çeşitlilik arzeder. Birkaç alana yönelik hedefler var. Hepsine uygun çalışmalar yapılmalıdır.
İzmit Matematik Özel Ders öğrencilerimiz kendilerini yazılılardan yüksek almak için uğraşırken son sınıfta YGS ve LYS sınavlarına hazırlanırken buluyor. Hedefler farklılaşıyor. Öyleyse hedeflere uygun programlar yapılandırılmalı. Biz de programlarımızı bu ilke doğrultusunda oluşturuyoruz. Hem hedefe göre hem de öğrenciye göre. Hal böyle olunca da öğrencilerimiz öğrendiklerini kolayca anlamlandırıyorlar. Yaptıkları işe ilişkin yargıları olumdelu yönde şekilleniyor.
İzmit Matematik Özel Ders rslerimizi butik sınıflarımızda yapıyoruz. Butik sınıflarda yapılan grup çalışmaları ve soru çözümü etkinliklerine ayrı ayrı zamanlar ayırıyoruz.
İzmit Matematik Özel Ders konu çalışmaları ve soru çözümlerini kompakt olarak yürütmek gerekiyor. Çünkü matematik uygulamaya dönük bir ders ve aktif olarak her ayrıntı yaşanmak zorunda.

Written by

The author didnt add any Information to his profile yet

Leave a Comment

18 + 15 =