izmit TEOG kursu

Homeizmit TEOG kursu

izmit TEOG kursu

iletişim 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

izmit  TEOG kursu amacımız öğrencilerimizin hedeflerine giden yolda taşıdıkları yükün ağırlığını paylaşmak, hayatlarının önemli dönüm noktalarında onlara ihtiyaç duydukları tüm desteği verebilmekte.

Onların kendilerine ve çevrelerine yönelik farkındalıkları yüksek; potansiyelini açığa çıkarabilen, hür bakış açısına sahip, araştırma, sorgulama ve sebep-sonuç ilişkileri kurabilme becerisi edinmiş; kendilerine, ailelerine, ülkelerine ve insanlığa faydalı değerler üretmeyi şiar edinen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

izmit  TEOG kursu TEOG sınavı kapsamına giren derslerden her birine ait yüksek alan bilgisiyle, kendilerini her zaman yenileyen; sınav soru tipleri; ve formatlarına hakim oluşlarıyla vizyonumuzu yürütmemizdeki en önemli yardımcılarımız olan öğretmenlerimiz, öğrenci ihtiyaç ve beklentilerini eğitim anlayışlarının merkezinde tutan.

iletişim 0532 466 01 05 ve 0262 321 07 08

Farklı öğretim yöntem ve tekniklerini başarıyla uygulayabilen nitelikli ve uzman kişilerdir. Öğrencilerimizin her birinin sahip oldukları potansiyeli keşfeder, ortaya çıkarır ve ortaya çıkardıkları cevheri bir kuyumcu titizliğiyle işlerler.

Sayısız öğrenci yetiştirmiş ve onları ilin önemli önemli ortaöğretim kurumlarına göndermiş olan öğretmenlerimiz, aynı başarıyı sizlerle de yakalamak, sizlerle de bu mutluluğu yaşamak için sizleri bekliyorlar.Teog Kursu

kocaeli TEOG kursu

izmit özel TEOG kursu bu yaş grubundaki öğrenciler bazı derslere karşı olumsuz değer yargıları ve tutumlar geliştirebilmektedirler.

Bunda büyük ölçüde okuldaki öğretmenlerin tercih ettikleri öğretim yöntemlerinden uzak zihinsel şemalara sahip olmaları, onların ihtiyaç ve beklentilerini dikkate almadan ders işlemeleri rol oynamaktadır.

Öğrenmeden ya da eksik öğrenilerek geçilen dersler ve konular, işleyişi itibariyle bir binaya ve onun temeline benzeyen eğitim sürecine sekte vurmakta; öğrenciler bir üst kademedeki öğretim basamağına geçtiklerinde belki zamanında farklı deneyimler yaşasalardı çok başarılı olabilecekleri derslerden uzak bölümleri seçmekte ve bu da hayatlarının geri kalanını etkilemektedir. Bazı derslere ait kitapları görünce kaçası gelen öğrencilerin sayısı hiç de az değildir.

izmit TEOG kursları adres

Öğrencilerimiz geleceklerini şekillendirecekleri kararlar alırken bu olasılıkları dışarıda tutmak, hoşlanmadıkları derslerle yüzleşmek istemeyebilirler.

Bu yaşlarda yapılacak doğru yönlendirme, onları ileride telafisi zor bir hata yapmalarını önleyebilir.

O nedenle bazı derslere karşı geliştirilen olumsuz değer ve tutumları erkenden kırarak onları bu derslerle barışık hale getirmek, sorunların büyümeden çözülmesini sağlayacaktır.

Kurumumuz bu konuda öğrencilerimize her türlü desteği vermeye hazırdır. Zaman kaybetmeden gelin ve TEOG sınavı hazırlık programlarımızdan faydalanın. Öğrencilerimizin yaşadıkları mucizevi geri dönüşlere beraber tanıklık edelim.