TÜRKÇE ÖZEL DERS

HomeTÜRKÇE ÖZEL DERS

kocaeli türkçe özel DERS

Kocaeli Türkçe Özel Ders; olarak biz tüm Kocaeli ve ilçelerinde öğrencilerimize Türkçe dersini sevdirerek, en iyi şekilde öğretmeyi yılların vermiş olduğu tecrübe ile anlatmaya çalışıyoruz.

 iletişim 0532 466 01 05 / 0262 321 07 08

Türkçe sözel bir ders olması nedeni ile çoğu öğrenci tarafından sevilen bir derstir. Fakat öğrencilerimizde bazen derse katılım konusunda dikkat eksikliği görülmektedir.

Kocaeli Türkçe Özel Ders olarak öğrencilerin derslere odaklanmasını sağlayacak bir takım çalışmaları şu şekilde özetlemek istiyoruz.

Yeni bir derse başlarken veya öğrenciyi yeni bir konuya tanıştırırken planlanmış olunan konularla ilgili kısaca giriş ve tanıtım yaparak veya açık uçlu sorular sorulması öğrencinin kendini daha fazla ifade etmesine yardımcı olacaktır.

Bu şekilde soru cevap yaparak öğrenciyi yavaş yavaş konunun içine çekilmesi sağlanmalıdır. Bu sayede öğrencinin derse ve o konuya ilgisinin artırılması hedeflenmelidir.

Kocaeli Türkçe Özel Ders öğretmenleri derse adapte olamayan öğrenciler için bu yöntemi kullanarak ciddi bir başarı sağlamıştır.

Öğrencinin kabiliyet ve becerileriler inin geliştirilmesi için: Öğrenci belli becerilerini kullandığında takdir edilmeli. Kullanmadığı becerilerini kullanması için cesaretlendirilmelidir.

Yapamadığı ve kavrayamadığı konularda ise, açık ve net şekilde neyin üzerinde durulması gerektiğini belirten geri bildirim verilmelidir. Kocaeli Türkçe Özel Ders öğretmenleri tüm öğrencilerine iletişim ve etkileşim boyunca arkadaşça gibi davranıyor ve destek oluyor.

izmit türkçe özel DERS

Öğrenci ve öğretmenin derse katılımının dengelenmesi için:

izmit özel ders

izmit özel ders

Öğrenciyi derse katılımında tenkit etmiyor ve katılım esnasında öğrencinin sözünü kesilmemelidir. Öğrenciyi tetikleyecek ve derse katacak konu ve malzemeleri ders boyunca öne sürülmelidir.

Geri bildirimleri çok sık olmayıp, yeri geldikçe ve mutlaka aralarına zaman koyarak yapılmalıdır. Sessiz ve konuşkan olmayan öğrencileri soru sorarak veya davet ederek konuya çekmeye çalışılmalıdır.

Kocaeli Türkçe Özel Ders öğretmenleri dersi sonlandıracağı zaman ders sonunda ödev veriyorsa, öğrencinin ödevi nasıl ele alıp çözebileceği konusunda bir miktar zaman harcayıp olası sorularını cevaplandırılması konusunda ön bilgi vermektedir.

Ayrıca derslerin öğrencinize yardımcı olup olmadığını anlamak için ders bitiminde şu tarz sorular sorarak dersi sona erdiriyoruz.  

Bu dersimizin sonunda konu ile ilgili kafanızda ne gibi sorular oluştu? Bugün öğrendiğiniz en önemli veya faydalı şey sizce nedir? Dersimizin sonunda anlaşılamayan noktalar var mı? Gibi……